Arigidi

Alternate NamesAfa (Affa), Erúsú (Erushu), Ese (Òwòn Èsé), Igashi (Ìgàshí), North Akoko, Oke-Agbe, Udo (Ido), Ìgásí, Òge (Òwòn Ògè), Òwòn Àfá, Òwòn Ìgásí, Òwòn Ùdò
Codeaqg
ISO 639-3aqg
Hashtag#aqg
Gateway Language English
Region Africa
Country Nigeria
Spoken inNigeria
# of Native Speakers48,000
Directionleft-to-right

Resources

Title Media Published Published Date Copyright Info
Gospel Recording (GRN) Audio

No data received from Joshua Project (code: 403)